rgnc grupa

Rgnc grupa je holding društvo u čijem sastavu djeluju tvrtke Regeneracija non-wovens i reGALERIJA. U skladu s transformacijom grada Zaboka iz industrijskog, u svojevrsno moderno mjesto za život s naglaskom na kulturu, dizajn, edukaciju, rekreaciju i mlade, i rgnc grupa svoje prostore i objekte transformira u skladu s time, pritom snažno vodeći računa o potrebama zajednice.

Ideja je na postojećoj lokaciji trajno zadržati proizvodnju tepiha koja se, možemo reći „craft“ karakterom i „tihom“ proizvodnjom u velikoj mjeri oslanja na dizajn i kulturu općenito, a čime se savršeno uklapa u cijelu priču.

S druge strane, proširenje i razvoj poslovanja Regeneracije non-wovens d.o.o. čija je osnovna djelatnost recikliranje tekstila, planira se preseliti na druge lokacije.

 

 

Kontaktirajte nas

RGNC