Poziv na redovnu skupštinu Regeneracije d.o.o.

Na temelju čl. 442 i 443. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 35., 36. i 37. Društvenog ugovora Regeneracije netkani tekstil i tepisi d.o.o. Zabok, Prilaz dr. Franje Tuđmana 15, Uprava Društva saziva i objavljuje poziv članovima Društva za redovnu skupštinu.

 Poziv 1Poziv 2

Kontaktirajte nas

RGNC