Tvrtka reGALERIJA pristupila je Etičkom kodeksu

Pristupanje poslovnih subjekata Etičkom kodeksu jedan je od mehanizama koji će doprinijeti stvaranju sigurnog okruženja za potrošače. Cilj Etičkog kodeksa je omogućiti pouzdano i transparentno uvođenje eura u Hrvatskoj. To je dokument deklaratorne prirode kojim poslovni subjekti koji pristupe inicijativi jamče da će transparentno i pouzdano poslovati u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj.

Upravo je zato iznimno bitno da svaki poslovni subjekt koji se pridruži inicijativi i prihvati načela Etičkog kodeksa zaista i posluje u tom duhu te na taj način kontinuirano doprinosi transparentnosti i zaštiti potrošača u procesu uvođenja eura. Poslovni subjekti moći će online pristupiti aplikaciji Etičkog kodeksa putem NIAS-a, i to od kolovoza 2022. do prosinca 2023.

Pristupanjem Etičkom kodeksu poslovni subjekti jamče provedbu njegovih načela:

Eticki kodeks Euro page 0001

Kontaktirajte nas

RGNC